Recent Articles

Posted กุมภาพันธ์ 10, 2019Comments are off | ความรู้สปา

ชนิดของบริการสปาแบบต่างๆ ความผ่อนคลายและความเป็นอิสระเสรีจากความตึงเครียด

ชนิดของบริการสปาแบบต่างๆ ความผ่อนคลายและความเป็นอิสระเสรีจากความตึงเครียด

ปัจจุบันนอกจากการบริการทางการแพทย์แล้วประเทศไทยยังมีศักยภาพในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพเช่นสปานวดแผนไทยหรือนวดอโรม่าและเกี่ยวกับธุรกิจความงามอื่นๆอีกหลายหลากหลายประเภท Spa เป็นการดูแลสุขภาพเมื่อเรารู้สึกเครียดเหนื่อยล้ากับชีวิตประจำวันและต้องการพักผ่อนแล้วเลือกสปาเป็นการบำบัดสุขภาพ เพราะความสุขในชีวิตคือความเป็นอิสระเสรีจากความตึงเครียดที่ทำให้คุณเหนื่อยล้าเป็นการใช้พลังงานให้สามารถต่อสู้กับชีวิตในวันต่อไปได้อย่างแน่นอน

ชนิดของสปา

  1. สปาแบบวันเดียว หรือ Day Spa เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในวันเดียวส่วนใหญ่จะเน้นการให้บริการต่างๆทางด้านความงามและการบำรุงสุขภาพ ทั้ง ภายนอกและภายในของร่างกายซึ่งจะเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน
  2. Spa แบบท่องเที่ยว เป็นรูปแบบการให้บริการสปาที่จะข้ามคืนและเมื่อโปรแกรมตามที่ได้กำหนดไว้ก่อนอาจเป็น 2 วัน 3 วันหรือมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งภายในโปรแกรมก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสปาเช่นการออกกำลังกาย ก็ดูแลรักษาร่างกายการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพหรือการลดความตึงเครียดต่างๆเป็นต้น
  3. สปาแบบองค์รวมเป็นรูปแบบของการให้บริการทั้งร่างกายและจิตใจเป็นองค์รวมสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดไปจนถึงการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีต่อร่างกายและจิตใจด้วย
  4. สปาทางการแพทย์การบริการจะเป็นไปในทางเพื่อการรักษาเป็นหลักซึ่งผู้ที่ให้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และ ชำนาญซึ่งทำแบบส่วนตัวหรือว่าเป็นกลุ่ม หรือ จากสถาบันสอนนวด

สปาที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ โดยยึดหลักการคือการนำเอาวิทยาการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพมาใช้ร่วมกันตลอด จนนำเอาสิ่งแวดล้อมเข้ามาผสมสาร เพื่อให้การรักษาและการดูแลสุขภาพให้ออกมาดีที่สุด

  1. สปา แบบน้ำพุร้อน  สถานที่สำหรับให้บริการแบบนี้จะต้องเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เชื่อว่าสามารถที่จะบำรุงหรือดูแลสุขภาพของผู้ที่มาใช้บริการ ตลอดจนมีการนำหลักและวิธีการใช้น้ำเพื่อบำบัดหรือรักษาหรือเพื่อการผ่อนคลาย
  2. สปาตามโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ รูปแบบการให้บริการด้านนี้มักจะอยู่ตามสถานที่พักตากอากาศหรือโรงแรมจะมีการให้บริการในรูปแบบของสปาอย่างสมบูรณ์แบบ มีการให้บริการออกกำลังกาย การจัดการเรื่องอาหารสำหรับผู้มารับบริการการให้บริการแบบนี้จะเหมาะสำหรับนักเดินทางที่เป็นนักธุรกิจผู้ที่ซึ่งต้องการการพักผ่อนไปด้วยในระหว่างการทำงานหรืออยู่ไกลบ้าน

การเข้ารับบริการทางด้านสปาประเภทใดก็ตามจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับปัจจัยหลายๆอย่างรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพราะในการใช้บริการสปาในแต่ละครั้งนั้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่น้อยเลย  แต่ถ้าได้สัมผัสกับสปาที่บริการดีและเหมาะสมกับตัวเราเองแล้วหรือผู้ให้บริการผ่านการอบรมเรียนนวดสปาและรู้จักขั้นตอนวิธีการทำสปาที่ถูกต้องผู้รับบริการก็จะรู้สึกได้ถึงความสุขในการรับบริการและความผ่อนคลายและความเป็นอิสระเสรีจากความตึงเครียดที่ทำให้เหนื่อยล้าและเพิ่มพลังงาน ชีวิตให้สามารถสู้กับชีวิตในวันต่อต่อไปได้เป็นอย่างดี

Tags: ป้ายกำกับ: