Recent Articles

Posted กุมภาพันธ์ 7, 2018Comments are off | ความรู้สปา

สถาบันเรียนนวดที่มีมาตรฐานต้องเป็นอย่างไร

สถาบันเรียนนวดที่มีมาตรฐานต้องเป็นอย่างไร

การเรียนนวดเป็นการเรียนรู้วิธีการนวดเพื่อสร้างความผ่อนคลายและบรรเทาอาการเจ็บปวดได้อย่างถูกวิธี โดยการเรียนนวดในสมัยก่อนนั้นดูจะเป็นสิ่งที่หาเรียนได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น จึงทำให้ปัจจุบันมีสถานบันเรียนนวดให้ผู้เรียนได้เลือกกันจำนวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะมาแนะนำสถานบันเรียนนวดที่มีมาตรฐานต้องเป็นอย่างไร

มาตรฐานแรกคือ สถานบันเรียนนวดควรจะมีหลักสูตรเรียนนวดให้เลือกหลายชนิด ปัจจุบันหลักสูตรในการนวดนั้นมีให้เลือกด้วยกันหลายแบบหลายชนิด สถาบันที่ได้มาตรฐานมักจะรวบรวมหลักสูตรที่น่าสนใจและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง เช่น นวดไทยระยะสั้น นวดไทยและสปา นวดไทยราชสำนัก นวดปรับรูปหน้า หรือนวดเท้าแผนโบราณ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้สามารถศึกษาวิธีการนวดได้อย่างตรงจุด พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของตนเองได้มากยิ่งขึ้น มาตรฐานต่อมาคือราคาที่สมเหตุสมผลเพราะแม้ว่าการเรียนนวดอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ควรมีราคาที่สูงจนเกินไป ราคาควรจะต้องเหมาะสมกับหลักสูตรความยากง่ายของการเรียนนวดนั้นๆ มาตรฐานสำคัญอีกข้อหนึ่งของสถานบันเรียนนวดในปัจจุบันที่ควรจะมีนั่นก็คือ การได้รับการรับรองจาก สบส. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนนวดสามารถนำไปประกอบวิชาชีพตามร้านนวดหรือสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

มาตรฐานอีกหนึ่งข้อที่สถานบันเรียนนวดควรจะต้องมีนั่นคือ อาจารย์หรือผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยให้สามารถแนะนำและมอบความรู้ให้กับผู้เรียนนวดได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้เรียนนวดมากยิ่งขึ้น

Tags: ป้ายกำกับ:, ,