Recent Articles

Posted กรกฎาคม 31, 2019Comments are off | ความรู้สปา

อาชีพนวดแผนไทย มีข้อดีอย่างไรและคุณลักษณะของหมอนวดที่ดี มีอะไรบ้าง

อาชีพนวดแผนไทย มีข้อดีอย่างไรและคุณลักษณะของหมอนวดที่ดี มีอะไรบ้าง

อาชีพนวดแผนไทย  ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความมั่นคงมาอย่างยาวนาน จนในปัจุจบันทั่วโลกต่างยอมรับการนวดแผนไทย  โดยหลายโรงแรมชั้นนำยังต้องมีพนักงานที่่ผ่านการอบรม รับรองหลักสตรการนวดต่างๆไว้คอยบริการลูกค้าด้วย การนวดแผนไทย และนวดสปา อีกทั้งยังมีหลักสูตรอีกมากมายที่มีอาชีพรองรับได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ข้อดีในการประกอบอาชีพหมอนวด

 1. เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมกับยกระดับมาตรฐานฝีมือด้านการทำงานนวด
 2. เป็นการเพิ่มรายได้สำหรับประชาชน เช่นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการให้ได้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยสถาบันจะแนะนำ หลักสูตรการเรียนการสอน วิชาชีพการนวด สปา และแนะนำแหล่งงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ
 3. เป็นการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจาก ผู้นวดเองไปสู่ครอบครัวและชุมชนสังคม และช่วยคนให้บบรเทาจากอาการปวด ถือเป็นบุญอย่างหนี่งก็ว่าได้
 4. มีบุคลากร ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ
 5. มีความรู้ เชียวชาญในด้านการนวด มีโอกาสเผยแพร่ และรักษา ศาสตร์การนวดไทยและการแพทย์แผนไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้มีชื่อเสียง และรักษาศาสตร์การแพทย์แผนไทยนี้ไว้ ให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้ และอนุรักษ์ สืบต่อไป
 6. ลงทุนเรียนนวดครั้งเดียว แต่มีอาชีพ มีงาน มีเงิน เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว ตลอดชีวิตการทำงาน
 7. ส่วนใหญ่ตั้งหลํกและมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมากจากอาชีพนี้

หลักสำคัญ ในการประกอบอาชีพนี้ จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำตัว จะทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและมีเจตคติที่ดีต่อหมอนวดแผนโบราณ ดังนั้น ก่อนที่จะเรียนนวดแผนไทยหรือทำงานในด้านการนวด จะต้องรู้ คุณลักษณะ ของผู้ที่จะเป็นหมอนวดที่ดี ซึ่งหมอนวดทุกคนควรจะยึดถือเป็นแนวทาง

คุณลักษณะของหมอนวดที่ดี 10 ประการดังนี้

 1. มีเมตตาจิตแก่คนไข้และไม่เลือกชั้นวรรณะ
 2. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
 3. มีความละอาย และเกรงกลัวต่อบาป
 4. มีความละเอียดรอบคอบสุขุมมีสติใคร่ครวญเหตุผล
 5. ไม่โลภไม่เห็นแก่ลาภ
 6. ไม่โอ้อวดวิชาความรู้ให้ผู้อื่นหลงเชื่อ
 7. ไม่เป็นคนเกียจคร้าน เผลอเรอและมักง่าย
 8. ไม่ลำเอียงด้วยความรักความโกรธความกลัวและความหลง
 9. ไม่หวั่นไหวต่อลาภยศสรรเสริญสุขและความเสื่อม
 10. ไม่ชอบการมัวเมาในหมู่อบายมุข

ศีลของหมอนวดมี 3 ประการคือ

1 ไม่ดื่มสุรา 2 ไม่หลอกลวงไม่เลี้ยงไข้ 3 ไม่เจ้าชู้ มีความสุภาพ ไม่ควรแสดงกิริยาท่าทางลวนลามหรือใช้คำพูดแทะโลมผู้รับบริการ

ดังนั้น เมื่อรู้ข้อควรปฏิบัติจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานนวดแล้ว ถ้าใครที่ มั่นใจและรักในศาสตร์การบำบัดดูแลรักษา โดยการนวดแผนโบราณนี้ ก่อนการปฏิบัติงาน นวด ควร จะต้องเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ๆในการนวดหน้านวด และข้อห้ามต่างๆมากมาย ปัจจุบันมีหลายสถาบัน เปิดสอนหลักสูตรเรียนนวด แผนไทยและนวดแบบต่างๆ จบแล้วจะมีใบรับรองในการเรียนสามารถนำไปสมัครงานและเปิดร้านนวดได้ในอนาคตค่ะ

สนใจหลักสูตรการนวดแผนไทยและนวดสปา

พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและผิวพรรณครบวงจร

ติดต่อ “ครูมด”

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.training-spa.com

Facebook :      https://web.facebook.com/trainingspa/

Tags: ป้ายกำกับ: