Recent Articles

Posted เมษายน 17, 2019Comments are off | ความรู้สปา

นวดสปาไทยนวดแผนไทยอีกธุรกิจทำเงิน และวิชาชีพในการสร้างโอกาสในตลาดแรงงาน และการดูแลสุขภาพ ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

นวดสปาไทยนวดแผนไทยอีกธุรกิจทำเงิน และวิชาชีพในการสร้างโอกาสในตลาดแรงงาน และการดูแลสุขภาพ ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

ปัจจุบันอาชีพนวดแผนไทยหรือนวดสปาไทยยังเป็นที่ต้องการอีกอย่างมากเนื่องจากผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มักจะมีการโทรจองคิวล่วงหน้าซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปริมาณผู้ให้บริการในด้านการนวดสปานั้นยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรืออาชีพหมอนวดแผนไทยที่ยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ           สำหรับคนที่ต้องการยึดอาชีพหมอนวดแผนไทยหรือนวดสปาไทยเป็นอาชีพหลักหรือจะเป็นอาชีพเสริมก็ดีเพราะว่าอาชีพในด้านนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำเงินที่สามารถหารายได้โดยการใช้แรงหรือใช้เทคนิคน้ำหนักมือที่ไม่ต้อง ลงทุนอะไรมากเช่นการรับนวดตามบ้านนวดให้คนรู้จักหรือญาติพี่น้อง คนรู้จักกันเป็นต้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการหารายได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่สนใจในการฝึกอาชีพนวดแผนไทยในปัจจุบันจะมีศูนย์ฝึกอาชีพหลายแห่งให้เลือกเรียนมากมายมีทั้งแบบโรงเรียนสอนนวดของเอกชนที่ต้องมีการเรียนแบบต้องจ่ายค่าเรียนและสถานที่ฝึกอาชีพฟรีสำหรับคนที่สนใจ

สำหรับรายได้จากการประกอบอาชีพด้านหมอนวดแผนไทยและนวดสปาไทย

สำหรับผู้ที่ทำเป็นอาชีพหลัก

  1. การเป็นลูกจ้างสถานประกอบการเช่นร้านนวดหรือตามโรงแรมทั่วไปหรือรีสอร์ทต่างๆก็สามารถทำเงินหรืออีกทั้งได้ทิปจากลูกค้า
  2. สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศรายได้ก็จะสูงขึ้นมากขึ้น แต่ก็จะขึ้นอยู่กับค่าเงินของแต่ละประเทศด้วยสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ
  3. การเปิดร้านหรือเป็นเจ้าของกิจการร้านนวดโดยที่เราเป็นเจ้าของร้านหรือเป็นคนนวดเองหรือสามารถจ้างหมอนวดแผนไทยนวดสปาคนอื่นๆมาเพิ่มเติมได้

สำหรับผู้ที่ทำเป็นอาชีพเสริม

  1. เป็นอาชีพอิสระที่สามารถรับงานหรือนวดในสถานประกอบการ ที่เป็นสถานที่ของคนอื่นหรือลูกค้า จะจองคิวหรือนัดเวลานวดแต่ว่าค่าชั่วโมงในการนวดก็จะมีการแบ่งกับเจ้าของที่ตามที่จะตกลงกัน
  2. เป็นอาชีพอิสระในการรับนวดที่บ้านตนเองหรือตามบ้านลูกค้าควรรู้จักในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีฝีมือในการนวดลูกค้าก็จะโทรนัดแจ้งเวลาให้ไปนวดที่บ้านหรือลูกค้าอาจจะมาที่บ้าน เราสามารถได้ค่าชั่วโมงในการนวดแบบเต็มๆโดยไม่ต้องหักค่าสถานที่หรือหักค่ามือ เหมือนอยู่ในร้านนวดแบบทั่วไป

ในปัจจุบัน องค์การธุรกิจเอกชนต่างๆก็เปิดใจให้ธุรกิจการนวดแผนไทยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนและมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีทั้งการเปิดธุรกิจการฝึกอบรมการเรียนนวดแผนไทยหรือนวดสปาให้แก่ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคนไทยและชาวต่างชาติอีกทั้งตามมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆจะมีการจัด วิชาเรียนเกี่ยวกับด้านการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิองค์กรหรือโรงเรียนที่สอนนวดแผนไทยเพื่อทำการศึกษาวิจัยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย ไม่เพียงเท่านี้ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนด้อยโอกาสหรือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการฟื้นฟูแรงงานหรือสถานที่ที่เปิดสอนวิชาชีพฟรีเช่นมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เปิดสอนวิชาชีพการนวดแผนไทยให้กับคนตาบอดเป็นต้นและ การจัดตั้งโครงการฟื้นฟูการนวดแผนไทยเพื่อให้คนไทยที่สนใจเกี่ยวกับการนวดสามารถใช้ความรู้ในด้านนี้ดูแล สุขภาพ ตนเองในขั้นพื้นฐานได้ด้วยการนวดแผนไทยค่ะ

Tags: ป้ายกำกับ: