Recent Articles

Posted มีนาคม 19, 2019Comments are off | ความรู้สปา

การนวดแผนโบราณ เสน่ห์พื้นบ้านไทยอันล้ำค่าของคนไทย

การนวดแผนโบราณ เสน่ห์พื้นบ้านไทยอันล้ำค่าของคนไทย

การนวดแผนโบราณ ที่หลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้มาบ้างแล้ว แต่ใครจะรู้ความหมายที่แท้จริงว่ามีความหมายและความเป็นมาอย่างไร การนวดแผนโบราณเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่โบราณอันล้ำค่าของคนไทย และ มีประวัติและเรื่องราวที่สืบทอดกันมาช้านาน และ มีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคบำบัดอาการปวดเมื่อยต่างๆตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นวัฒนธรรมและส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อน ที่ดูแลช่วยเหลือกันเองในครอบครัว เช่น ลูก หลานนวดให้ผู้ใหญ่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพ่อแม่ สามีนวดให้ภรรยาหรือภรรยานวดให้สามีหรือการดูแลและช่วยเหลือกันเองในครอบครัวเป็นต้น

ความหมายของการนวดแผนโบราณ

การนวดแผนโบราณ หมายถึง การตรวจวินิจฉัยและบำบัดด้วยการกดการคลึง การบีบ การทุบการสับ การประคบ หรือวิ ธีการนวดแบบอื่นในแบบแผนของศาสตร์ภูมิปัญญา ทางการนวด

อย่างไรก็ตามสำหรับการนวดแผนโบราณนั้นในปัจจุบันมีหลายคน ที่อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนวดเนื่องจาก มีผู้ที่ นำคำว่าการนวดแผนโบราณไปแอบอ้างในการทำธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายได้เปิดให้บริการในลักษณะแอบแฝงด้านบริการทางเพศในกิจการของตน และ แต่นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจด้านนวดสปาและนวดแผนโบราณนั้นยังมีข้อจำกัดเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ อีกครั้งการเกิดปัญหาการแย่งตัวบุคลากรที่มีความสามารถและความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนโบราณ หรือการนวดเพื่อสุขภาพที่แท้จริง

ในการนวดแผนโบราณไม่ใช่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้นแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพและกระบวนการบำบัดรักษาโรค โดยอาศัยการสัมผัส อย่างมีศาสตร์และศิลป์และจะส่งผลโดยตรงต่อผู้รับการนวดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ดังนั้นการนวดแผนโบราณจึงเป็นเสน่ห์ไทยพื้นบ้านที่ได้รับการยอมรับจากชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะในปัจจุบันกระแสสังคมที่หันมาให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพและการบำบัดด้วยวิธีการทางธรรมชาติมากขึ้นด้วยการนวด และ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถบรรเทาหรือบำบัดอาการเจ็บป่วยหรือแก้ไขในบางโรค เป็น การส่งผลโดยตรงหลังจากที่ได้รับการนวด

ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาการเรียนนวดและสืบเนื่อง อาชีพการนวดแผนโบราณ หรือนวดเพื่อสุขภาพโดยมีหลายสถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการเรียนนวดแผนโบราณ หรือ นวดแผนไทยที่ ผู้ที่สนใจสามารถ หาข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนนวดเพิ่มเติมได้จากโรงเรียนสอนนวด และสามารถต่อยอดทำงานด้านนี้หรือเปิดธุรกิจร้านนวดเป็นของตัวเองในอนาคตค่ะ

 

Tags: ป้ายกำกับ: