Recent Articles

Posted พฤศจิกายน 1, 2018Comments are off | ความรู้สปา

นวดเป็นไม่ตกงานแน่นอน การสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมกับยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นวดเป็นไม่ตกงานแน่นอน การสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมกับยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

มีหลายคนที่บอกต่อคนรู้จักให้ไปเรียนนวดเพื่อไปทำงานและใช้วิชาชีพนี้ นวดให้คนในครอบครัว และคนรู้จัก สามารถทำเงินได้ตลอดเวลา ยิ่งลูกค้าถ้ารู้ว่าเรานวดดีก็จะมาใช้บริการถึงบ้าน หรือสามารถสมัครงานกับร้านนวดสปา ที่มีชื่อเสียงตามโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เงินเดือนค่าประกันมือและทิป ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมรวมแล้ว 1 เดือน ประมาณ 25000 บาทถึง 50,000 บาท เลยก็มี บางคนสามารถหาเงินเพื่อส่งลูกเรียนสูงๆได้อย่างสบาย เพราะเป็นอาชีพที่มีวิชาติดตัวไม่ต้องลงทุน อาชีพหมอนวดสามารถใช้แรงและความสามารถ ถ้าฝีมือดี ลูกค้าติดมากและได้รับทิปจากลูกค้าดีด้วย

งานนวดดีอย่างไร

  1. เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมกับยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  2. เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เช่นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการให้ได้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยสถาบันจะแนะนำ หลักสูตรการเรียนการสอน วิชาชีพการนวด สปา และแนะนำแหล่งงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจาก ผู้นวดเองไปสู่ครอบครัวและชุมชนสังคม
  4. เพื่อผลิต บุคลากร ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในวิชาชีพ ให้เป็น ที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ
  5. ต้องการเผยแพร่ ศาสตร์การนวดไทยและการแพทย์แผนไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้มีชื่อเสียง และรักษาศาสตร์การแพทย์แผนไทยนี้ไว้ ให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้ และอนุรักษ์ สืบต่อไป

หลายคนที่สนใจอาชีพหมอนวด ถ้าหากนวดเป็นไม่ตกงานแน่นอนค่ะ เป็นอาชีพที่สร้างงานสร้างโอกาสให้แก่คนที่ด้อยโอกาสหรือคนที่มีโอกาสเรียนน้อยและคนตกงาน และอยากเปลี่ยนงานใหม่ สนใจมาเรียนนวดเพื่อที่จะทำงานนี้โดยเฉพาะ แต่ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเรียนแค่นวดแผนไทย เพียงหลักสูตรเดียว ที่เป็นนวดพื้นฐานและใช้สำหรับไปสมัครงานต่างๆ แต่มีหลายคน ที่เมื่อได้ไปสมัครงานแล้ว และต้องเสียเวลาไปเรียนนวดอย่างอื่นเพิ่มเติมทำให้เสียทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเสียเวลาในการทำงาน เพราะลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านไม่ได้มีแค่นวดแผนไทยอย่างเดียว จะมีลูกค้าที่มานวดเท้านวดอโรม่าและทำสปาด้วย ดังนั้นแนะนำว่าให้เรียนนวด ที่ร้านนวดทุกร้านเปิดบริการลูกค้าเช่นนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้านวดน้ำมันสปาหน้าสปาตัวนวดประคบสมุนไพรเป็นต้นเพราะการที่กล่าวมานี้จะมีเปิดบริการ ทุกร้านค่ะ

 

Tags: ป้ายกำกับ:,