Recent Articles

Posted กุมภาพันธ์ 19, 2019Comments are off | ความรู้สปา

การสร้างบรรยากาศในการกู้เงินเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สำหรับอาชีพหมอนวด

การสร้างบรรยากาศในการกู้เงินเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สำหรับอาชีพหมอนวด

การฝึกลดความเครียดในการบริการนวดลูกค้าจะต้องทำให้บรรยากาศในการนวดที่เงียบสงบและปราศจากการรบกวน การนวดที่ดีก็เช่นเดียวกันต้องทำในสถานที่ซึ่งเงียบสงบอุณหภูมิพอเหมาะ สะอาดมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกไม้หรือน้ำมันหอมระเหย และบรรยากาศที่แสงไม่จ้าเกินไปตัวผู้นวดเองซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในบรรยากาศการนวดนั้นก็ต้องมีความสงบเยือกเย็นมีสติ และสมาธิในการนวดมีจิตใจที่เป็นมิตรและเมตตามีร่างกายที่สะอาดสะอ้านสุขภาพดีและความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องกันตลอดเวลาที่พบ

ในการทำงานด้านบริการนวดเพื่อสุขภาพนั้น สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การนวดเก่งหรือนวดเป็นเพียงอย่างเดียว แต่การใช้คำพูดจูงใจในขณะทำการนวดให้ลูกค้านั้นเพื่อให้ผู้ถูกนวดผ่อนคลายก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันอาจทำได้หลายลักษณะเช่น

  1. ในขณะที่หายใจลึกก่อนเริ่มต้นนวดเมื่อหายใจออกบอกให้ผู้นวดนึกภาพว่าลมหายใจออกได้ผ่าเอาความเครียดและความวิตกกังวลออกไปด้วย
  2. ในขณะที่นวดอาจบอกให้ผู้ถูกนวดนึกภาพว่าทุกครั้งที่มีการกด ยืดหรือคลึงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อในส่วนนั้นมีการคายตัวออกไปด้วย
  3. ผู้ถูกนวดใช้จินตนาการนึกภาพว่ามีลมปราณเคลื่อนที่จากบริเวณท้องไปสู่แขนและมือกระจายไปทั่วตัว โดยผ่านปลายนิ้วและฝ่ามือของผู้นวดการนึกภาพเป็นการจูงใจตนเอง เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายยิ่งขึ้นโดยใช้น้ำเสียงในการพูดจูงใจลูกค้าที่มารับการนวดที่มีน้ำเสียงราบเรียบ นุ่มนวลและมั่นคงไม่ควรมีลักษณะของการออกคำสั่งอยู่ด้วยเพราะอาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกอยากต่อต้านและไม่ร่วมมือ
  4. เมื่อนวดเสร็จอาจใช้การพูดจูงใจได้อีกครั้งหนึ่ง เช่น ปัดหรือลูบออกตามปลายมือปลายเท้าพร้อมกับพูดทำนองว่าให้ความทุกข์ความกังวล เคราะห์ หรือ ความอัปมงคล หลุดร่วงออกไปตามการปัดนั้น  ต่อไปในอนาคตให้มีแต่โชคดีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ในการให้บริการลูกค้าระหว่างนวดนั้น ถ้าหากผู้ให้บริการมีสัมพันธไมตรีที่ดีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นวดและผู้ถูกนวด มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเพื่อให้ผู้ถูกนวดรู้สึกสบายใจหรือมีความรู้สึกเชื่อถือและศรัทธาไว้วางใจในผู้นวด ก็จะช่วยทำให้การนวดนั้นได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งนี้เพราะการนวดเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ลวดต้องไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ถูกนวดถ้าหากไม่มีความไว้วางใจหรือเกิดความรู้สึกไม่ดีแล้ว หากเกิดความอึดอัดไม่สุขสบายขณะทำการนวด จะทำให้ไม่สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้  การนวดนั้นอาจจะไม่เกิดผลด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนนวดแผนไทยหรือนวดสปาที่เมื่อจบไปสามารถใช้ทำงานบริการลูกค้าในร้านนวดหรือสปาต่างๆสามารถนำความรู้ในด้านนี้ไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตจริงเพื่อความ เจริญก้าวหน้า ในอาชีพผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับการนวดสืบไปค่ะ

Tags: ป้ายกำกับ: