Recent Articles

Posted กันยายน 6, 2018Comments are off | ความรู้สปา

  ศาสตร์การนวดไทย การเรียนนวดแบบราชสำนัก

  ศาสตร์การนวดไทย การเรียนนวดแบบราชสำนัก

การนวดเ คือ การนวดตามร่างกายต่างแนวเส้นและตำแหน่งต่าง ๆโดยการใช้นิ้วบีบ กด คลึงตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อช่วยบำบัดลดอาการปวด เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง และระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการนวดกดจุด สัญญาณในขั้นตอนต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนวดรักษา

การนวดแบบราชสำนัก

มีการเรียนการสอนสืบต่อเนื่องมาเช่นเดียวกันกับการนวดทั่วไปแต่อาจารย์ผู้สอนจะคัดเลือก สิทธิ์จากผู้เข้าสมัครเรียนตั้งแต่การสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาภูมิหลังของผู้ที่จะมาเป็นศิษย์รู้นิสัยใจคอรูปร่างท่าทางว่าจะเรียนได้หรือไม่ถ้าเห็นว่าจะเรียนไปไม่ได้ตลอดก็จะไม่รับตั้งแต่แรกแต่หาก ไม่แน่ใจก็จะให้ผู้สมัครทดลองฝึกฝนกำลังกายไปพลางๆก่อน ถ้าผู้เรียนขาดความอดทนก็จะเลิกราไปเองส่วนผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้วครูจะดำเนินการสอนเป็นขั้นตอนต่อไปวิธีการสอนจะใช้การสาธิตการปฏิบัติพร้อมกับทดลองผลการเรียนเช่นกันวิชาเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่การ รู้จักจรรยาบรรณมารยาทในการเข้าหาผู้ป่วยหลักการนวดเบื้องต้นทั้งตัวกายวิภาคศาสตร์แบบโบราณการวางมือในการนวดตำแหน่งต่างๆการใช้แรงในการนวดและระยะเวลาในการกดปล่อยมือที่นวดความเหมาะสมกับตำแหน่งและโรคที่จะรักษารวมทั้งประสบการณ์ของครูสาระสำคัญก็คือศีลของหมอนวด

ศาสตร์การนวดไทยนั้นมีมานานมากซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีการเรียนรู้กันอย่างกว้างขวางและมีสถาบันเปิดอบรมจำนวนมาก นอกจากนี้การนวดไทยยังถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อประเทศไทยเช่นเดียวกับมวยไทยคือเราสามารถเรียกได้ว่า นวดแผนไทยเป็น มรดก ทางความรู้ของประเทศไทยได้เลย ทั้งในเรื่องสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องการนวดไทย นวดน้ำมันของไทย หรือนวดประคบสมุนไพร และการกดจุดแก้อาการ เป็นต้น ทำให้ วิชาการนวดของไทยมีชื่อเสียงที่ดีในระดับโลก

หากต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการนวดไทย ในปัจจุบันมีการเรียนการสอน หลักสูตรเรียนนวดต่างๆสามารถสมัครเรียนได้โดยตรงโดยไม่มีการสอบคัดเลือก อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่จะกำหนดจะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

Tags: ป้ายกำกับ: