Recent Articles

Posted ตุลาคม 14, 2018Comments are off | ความรู้สปา

อาการปวดข้อเข่าที่พบบ่อยในวัยกลางคนและวัยผู้สูงอายุ

อาการปวดข้อเข่าที่พบบ่อยในวัยกลางคนและวัยผู้สูงอายุ

อาการปวดขาเป็นอาการที่พบบ่อยในวัยกลางคนและวัยสูงอายุ มักจะเกิดจากการเสื่อมของข้อเข่าทำให้เช่าระหว่างข้อเข่าแคบลงเนื่องจากกระดูกอ่อนที่ดุร้ายประดู่ในข้อเข่าหล่อไปมาก ทำให้ปลายกระดูกแข็งทั้งสองมาเสียดสีกันและอาจมีหินปูนหรือกระดูกงอกตามผิวของกระดูกทำให้ผิวกระดูกขรุขระเมื่องอข้อเข่าเป็นเวลานานจะลุกไม่ขึ้นหรือเจ็บปวดมากสันนิษฐานว่าคนไทยมีอาการเสื่อมของข้อเข่ามากกว่าชนชาติทั้งแถบยุโรปหรืออเมริกาเนื่องจากต้องนั่งพับเพียบอยู่บนพื้นทำให้ข้อเข่ามากไป

อย่างไรก็ดี สาเหตุของการปวดเข่าส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป ทำให้ข้อเข่าทานน้ำหนักไม่ไหวเกิดการทำลายข้อเข่าขึ้น ดังนั้น การแก้ไขต้นเหตุของการปวดเข่า จึงมีความสำคัญมากคือต้องลดน้ำหนักและอย่านั่งนานเกินไป โดยเฉพาะในท่าที่ต้องงอเข่ามากเช่น นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ นั่งยองยอง หรือถ้านั่งคุกเข่าเป็นต้น

การนวดตามจุดกดเจ็บของข้อเข่าหรือการนวด กดจุดแก้อาการเบื้องต้น อาจจะเป็นแนวทางในการช่วยลดความเจ็บปวดได้แต่ถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุแล้วการเสื่อมของข้อเข่า ก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุด ข้อเข่าต้องเสียไปทำให้เดินไม่ได้ นอกจากนี้ ควรบริหารกล้ามเนื้อด้านหน้าของต้นขาซึ่งยึดข้อเข่าอยู่ให้แข็งแรงขึ้น เพราะจะช่วยกระชับข้อเข่าได้แน่นขึ้นลดการเสียดสีระหว่างกระดูกทำให้เสื่อมช้าลง และยังป้องกันไม่ให้พังผืด หุ้มข้อบุหรี่ระหว่างปลายกระดูก และถูกทิ่มแทงจากหินปูนที่แหลมคมด้วย หากมี กรณีเกิดอาการอักเสบบริเวณข้อเข่า ทำให้มีการบวมรอบๆเข่า ห้ามทำการบีบนวดโดยเด็ดขาด ควรให้ข้อเข่าพักอยู่นิ่งๆหรือพันด้วยผ้ายืด และ เดินทางไปพบแพทย์แผนปัจจุบัน

ในหลักสูตรการเรียนนวดแผนไทย หากผู้เรียนต้องการเรียนนวดแต่ติดปัญหาที่ มีอาการปวดข้อเข่า หรือปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวและคือมีอาการปวดเข่ามาก่อน ควรสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นกับทางโรงเรียนสอนนวดก่อน หรือจะแนะนำให้ เว้นช่วงระยะเวลาในการเรียนไปก่อนหรือเลือกเรียนในหลักสูตรที่ไม่ต้องใช้ท่า ที่เกี่ยวข้องกับหัวเข่า เพราะในหลักสูตรนวดแผนไทย จะมีท่าพับเพียบ นั่งยองยองและคุกเข่าด้วย มีการใช้เข่าในท่านวดแผนไทย เกรงว่าจะทำให้เกิดอันตราย และผลกระทบที่จะตามมาภายหลังได้ค่ะ

Tags: ป้ายกำกับ: