Recent Articles

Posted ตุลาคม 30, 2018Comments are off | ความรู้สปา

   ผลจากการนวดทางกลศาสตร์ และทางระบบประสาท และอาการโดยทั่วไปที่ไม่พึงประสงค์หลังการนวด

   ผลจากการนวดทางกลศาสตร์ และทางระบบประสาท และอาการโดยทั่วไปที่ไม่พึงประสงค์หลังการนวด

ผลจากการนวดที่ใช้ในการบรรเทาอาการหรือสามารถรักษาโรคได้นั้นจะเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อการนวด ดังนี้

  1. ผลทางกลศาสตร์ เป็นคนที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือที่สุดสามารถเข้าใจได้ง่ายและวัดผลได้จริง การนวดทำให้มีการเคลื่อนไหวของใยกล้ามเนื้อ ช่วยยึดเนื้อเยื่อที่ยึดติดกันอยู่ ให้ลดความตึงลง ทำให้คลายจุดปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีและยังช่วยบีบไร่หลอดเลือดและท่อน้ำเหลือง ทำให้การไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลืองดีขึ้น พาเลือดใหม่ไปไล่ของเสียออกจากบริเวณที่มีปัญหา การกดเบาเบาๆบริเวณผิวหนัง จะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเฉพาะที่ตรงนั้น แต่ถ้านวดลงแรงมากขึ้นจะไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดดำโดยเฉพาะในระดับตื้นและส่งผลสืบเนื่องไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแดงต่อไป ส่วนการไหลของน้ำเหลือง พบว่าการนวดเพิ่มการไหลของน้ำเหลืองได้ 7-10 เท่า การนวดระดับลึกอย่างส่งผลต่อพังผืดและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันด้วย จึงสามารถแก้ไขการกำจัดการเคลื่อนไหวของข้อ ข้อยุติที่ไม่รุนแรง และแผลเป็นได้

2 .ผลทางระบบประสาท เป็นการกระตุ้น Peripheral receptor เกิดปฏิกิริยาโดยตรงของบริเวณที่ถูกนวด ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวและยังส่งกระแสประสาทไปตามเส้นประสาทขนาดใหญ่ ไปยังประสาทไขสันหลังและสมอง ซึ่งสามารถยับยั้งอาการปวดได้ ความปวดจะส่งกระแสประสาทไปตามเส้นประสาทขนาดเล็ก ผลเช่นนี้ที่ไปตามทฤษฎีการควบคุมประตูล็อคความรู้สึก การนวดสามารถเพิ่มความทนทานต่ออาการปวดได้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าอาการปวดจะยังมีระดับคงเดิมก็จะไม่ปวดเหมือนเดิมแล้วเพราะมีความทนทานมากขึ้น

อย่างไรก็ตามความผิดปกติอยู่โดยมิได้แจ้งผู้ให้บริการนวด ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังการนวดได้เช่นกัน

อาการโดยทั่วไปที่ไม่พึงประสงค์หลังการนวดแบ่งได้ 2 ระดับ คือ

  1. ระดับไม่รุนแรง อาการแทรกซ้อนระดับนี้เป็นอาการที่สามารถหายเองได้ใน 2-3 วันไม่ต้องการการรักษาทางการแพทย์ที่ยุ่งยากมากนัก ผู้รับบริการสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้เช่น

-การถูกกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติมากเกินไป เมื่อนวดบริเวณแนวกระดูกสันหลัง อาจมีความดันต่ำลง ขนลุก เหงื่อแตก ซึ่งถ้าเป็นบริเวณคอก็อาจมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดศีรษะหิวตาลายถ้าเกิดบริเวณเอวก็อาจเกิดความผิดปกติของประจำเดือนได้

– อาการระบม หรือรู้สึกไม่สบายตามร่างกาย จากกล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้อยเพราะ ผู้นวดลงแรงในการนวดมากเกินไป

  1. ระดับรุนแรง อาการแทรกซ้อนระดับนี้เป็นเหตุให้ผู้รับบริการเกิดความเจ็บป่วยถึงขั้นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีรายงานถึงความพิการ จนถึงเสียชีวิต แม้ว่าจะเกิดน้อยเพียง 1 ต่อ1- 1.5 ล้านคนก็ตาม

อย่างไรก็ตาม การนวด จะมีผลดีและผลเสีย เช่นกัน หากผู้นวด รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในข้อห้ามในการนวด และผู้ใช้บริการไม่ทราบสาเหตุต่างๆสำหรับข้อห้ามอาการที่ไม่ควรนวด อาจจะทำให้การนวดรักษา ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และ อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการได้ ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องมีความรู้ในด้านนี้ และเป็นผู้ที่ เคยเรียนนวด และผ่านหลักสูตรการอบรม การเรียนนวดมาแล้ว มีความรู้ความชำนาญ ในด้านการนวด และ ด้านสุขภาพ อื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานนวด ด้วย

Tags: ป้ายกำกับ: