Recent Articles

Posted มกราคม 27, 2019Comments are off | ความรู้สปา

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิถีไทย การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทย

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิถีไทย การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทย

ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนวดและสปาเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี บริการหนึ่งที่มีความนิยมมาก และเป็นธุรกิจ ที่มีคนให้ความสนใจสูง กระทั่งหน่วยงานทางราชการและกึ่งราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสปาในรูปแบบต่างๆเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ สถาบัน sme เป็นต้น มีการรวมตัวกันของสปาต่างๆเป็นสมาคมไทยสปา สมาพันธ์ไทยสปา

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิถีไทยประโยชน์ที่ได้รับจากการดูแลสุขภาพด้วยสปาไทยนั้นจะทำให้ได้รับความผ่อนคลายแจ่มใสอ่อนเยาว์มีพลังสดชื่นมีความสุขการดูแลสุขภาพด้วยสปาไทยประกอบด้วยการผสมผสานกิจกรรมต่างๆเพื่อสุขภาพที่หลากหลายเช่นการใช้น้ำเพื่อสุขภาพการนวดการอบตัวด้วยสมุนไพรและการทำ spa Treatment ปัจจุบันจะมีการนิยมกันทำ spa Treatment กันมากขึ้นเพราะนอกจากจะช่วย ในเรื่องของความผ่อนคลายแล้วยังช่วยทำให้มีผิวพรรณที่สุขภาพดียิ่งขึ้น ถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะมีวิถีชีวิตและการดำรงชีพที่ต่างออกไปตามถิ่นและที่อยู่และช่วงเวลาแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตกระแสนิยมเกี่ยวกับการใช้ศาสตร์การนวดหรือสปาเพื่อความงามมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนั้นจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลก

การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทยได้แก่การนวดกดจุดแบบราชสำนัก และการนวดแบบเชลยศักดิ์ซึ่งใช้ผ้าหลักของผ้าหรือสีดัดตนในการฟื้นฟูร่างกายของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อรวมทั้งช่วยปรับระบบไหลเวียนได้ดีขึ้นการนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลายโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อุ้มมือและนิ้วกดไปตามแนวเส้นประสาทหลักซึ่งที่เราเรียกกันว่าเส้นประธานทั้ง 10 การนวดในลักษณะนี้ผู้ที่นวดจะต้องใช้หลักการบำบัดสมาธิโดยมีรากฐานจากศาสตร์องค์รวม ในการบำบัด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการมาใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพนั้นก็เพื่อลดความตึงเครียดและผ่อนคลาย ดังนั้นการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณถือเป็นการนวดที่นิยมที่สุดในทางสปาทั้งหมด           สิ่งสำคัญในการใช้บริการนวดหรือการทำการนวดก็คือผู้นวดควรมีความรู้และผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการเรียนนวดมาแบบถูกต้องและรู้ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติต่างๆในการนวด เพราะงานนวดและสปาเป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพ แบบผ่อนคลาย บำบัด เทคนิคในการนวดและสปา จะมีหลายรูปแบบ ผู้ที่จะทำงานด้านนี้ได้จึงต้อง มีความรู้ พอสมควร และมีใบรับรอง เป็นผู้ดำเนินอาชีพ ทางด้านนี้โดยเฉพาะค่ะ

Tags: ป้ายกำกับ: