Recent Articles

Posted กันยายน 18, 2022Comments are off | Uncategorized

การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์มหัศจรรย์ช่วยบำบัดและบรรเทาภาวะอาการตึงเครียด

การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์มหัศจรรย์ช่วยบำบัดและบรรเทาภาวะอาการตึงเครียด
การนวดแผนไทยมีความเกี่ยวเนื่องกับคนไทยมาช้านานทั้งศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัยโบราณ “การนวดแผนไทย” ไม่ใช่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้น แต่มีคุณค่าต่อสุขภาพเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพ และรักษาโรค โดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีศิลปะ มีหลักการระหว่างผู้ให้บริการ และรับบริการ การนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ การนวดแบบกดจุด ลักษณะ การนวดคือ การใช้น้ำหนักกดลงไปบนจุดของร่างกาย การนวดนี้เกิดจากประสบการณ์ และความเชื่อว่าอวัยวะของร่างกายมีแนวสะท้อนอยู่บนส่วนต่าง ๆ และเราสามารถกระตุ้นการทำงานของอวัยวะนั้นโดยการกระตุ้นจุดสะท้อนที่อยู่ บนส่วนต่าง ๆ บนร่างกาย การนวดแผนไทยสอนนวดหรือในการเรียนนวดนั้น จะช่วยส่งเสริมในเรื่อง ของการทำงานเพราะในบางสถานประกอบการสปาฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบุคคลจะทำการอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ ของผู้เข้ารับบริการในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้การเรียนนวด ยังมีความสำคัญเพราะเราจะสามารถพูดคุยกับลูกค้าแนะนำลูกค้าในกรณีที่ลูกค้า มานวดและต้องการที่จะคุยกับเรา เราสามารถ พูดถึงประโยชน์ในการนวด สามารถสื่อสารกับลูกค้าในศาสตร์ของการนวดได้ ซึ่งก็จะสามารถสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าได้ ก็จะเป็นผลประโยชน์กับการทำงานของเรา ดังนั้นเวลาเราไปสมัครงานไม่ว่าจะเป็นร้านสปาขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ทางฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหรือผู้ประกอบการนั้น อาจจะต้องมีการเช็คประวัติ หรือต้องการหลักฐานอ้างอิง ว่าผู้ที่เข้ามาสมัครงานนั้นได้ผ่านการอบรม การนวดเพื่อสุขภาพ มาแล้วหรือไม่
โทรสอบถามได้ที่ 020627711

Tags: ป้ายกำกับ: