เรียนนวด เรียนสปา กับทางสถาบัน BSA รายละเอียดก่อนการเรียนนวด

เรียนนวดไทย เรียนสปา เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการที่ใช้ในการดูแลเรื่องสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในเรื่องของร่างกาย การเรียนนวดไทย มีมานานมากซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีการเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง และมีสถาบันสอนนวด ที่เปิดสอนเป็นจำนวนมาก ทั้งในเรื่องสมุนไพรและเรื่องการเปิดร้านเพื่อให้บริการเพื่อที่จะช่วยในเรื่องการนวดไทย และนวดสปา และการนวดประคบสมุนไพร ก็ทำให้วิชาการนวดไทยได้มีชื่อเสียงที่ดีในรดับโลก ความหมายของคำว่า นวดไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัย และ การบำบัดด้วยการนวด กด คลึง บีบ ทุบ สับ ประคบหรือวิธีการนวดอื่น ปัจจุบัน มีพัฒนาการที่ก้าวหน้า การแพทย์สมัยใหม่ ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง รวมทั้งในเรื่องของใบรับรองหลักสูตรต่างๆ เมื่อมีการรับเข้าทำงาน จำเป็นต้องมีการทดสอบนวดก่อนซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ทำการนวดนั้นได้มีความเตรียมพร้อมก่อนที่จะทำงานจริงๆ ทำให้การนวดแผนไทยนั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ ทางโรงเรียนสอนนวด ของเรา BSA ACADEMY นั้นมีหลักสูตรให้เลือกมากมาย และมีใบรับรองที่สามารถนำไทำงานได้จริง มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทำเป็นสองภาษาคือ ภาษาไทย-อังกฤษ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าเรียนนวดได้ทุกหลักสูตรตามต้องการ พร้อมใบรับรองจากสถาบัน

เรียนนวด เรียนสปา สู่มาตรฐานมืออาชีพ

นโยบายการสอนจนกว่าจะทำได้จริง

มีที่พักให้ฟรี พร้อมใบประกาศรับรอง

เลขที่ 29 ถ.รามคำแหง 26/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ

Tel. 080-445-6090   02-062-7711

LINE : https://lin.ee/ABfxyhe

บรรยากาศความประทับใจนักเรียนของสถาบัน BSA ACADEMY

BSA สมาคมส่งเสริม การเรียนนวด เรียนสปาครบวงจร

ธุรกิจนวดแผนไทย นวดสปา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความมั่นคงมาอย่างยาวนาน จนในปัจุจบันทั่วโลกต่างยอมรับการนวดแผนไทย นวดสปา นวดน้ำมัน โดยหลายโรงแรมชั้นนำยังต้องมีพนักงานที่่ผ่านการอบรม รับรองหลักสูตรการนวดต่างๆไว้คอยบริการลกค้าของตัวเองด้วย การนวดแผนไทย และนวดสปา อีกทั้งยังมีหลักสูตรอีกมากมายที่มีอาชีพรองรับได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ด้วยความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างมากทำให้ BSA MASSAGE สมาคมสงเสริมการเรียนนวด เรียนสปา ครบวงจร มีหลักสูตรให้ได้เลือกเรียนรู้ครอบคลุมทุกหลักสูตร นักเรียนที่มาเรียนนวดกับทางเราจะได้ความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปอย่างเต็มที่ ได้ฝึกนวดจากอาสาสมัครผู้มานวดจริงๆ ทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้ในเรื่องของ กายวิภาค เรื่องของกล้ามเนื้อ เข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน มีการแนะนำและสอนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดทุกชนิด ไม่มีการหวงวิชา พร้อมทั้งมีการอบรมในเรื่องของสมุนไพรและน้ำมันหอมต่างๆ ที่จะ ต้องนำมาใช้ในการนวดว่าชนิดไหนลักษณะไหน เหมาะกับรูปร่างลูกค้าแบบใด หรือเหมาะกับชนิดของผิวพรรณลูกค้าประเภทไหน

เรียนจบมีงานรองรับ 100%

สอบถามเพิ่มเติม โทร.TEL.080-445-6090 (ครูมด)

นวด-สปา

หลักสูตรเรียนนวด COURSE MASSAGE

B.S.A. MASSAGE

โรงเรียนสอนนวด เรียนนวดครบวงจร

Most Read

POPULAR

About Massage ความเป็นมาของการนวดแผนไทย

BSA Masage สถาบันสอนนวดอันดับหนึ่ง เรียนรู้การนวดในทุกหลักสูตรอย่างครบวงจร การเรียนการสอนนั้นทาง B.S.A. นั้นได้มอบทักษะความรู้ความชำนาญในหลากหลายมิติทั้งในเรื่องการนวดหรือแม้กระทั่งเทคนิควิธีการปฏิบัติตัวเมื่อนวดให้ลกค้าหลากหลายรูปแบบและหลากหลายเชื้อชาติที่มีความสำคัญในเรื่องการนวดต่างกันออกไป ทาง BSAMASSAGE ได้รับความไว้ใจมายาวนานจากนักเรียนของเราที่จบออกไปล้วนแล้วแต่สามารถถนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและบางคนก็ยังสามารถดำเนินการเปิดร้านของตัวเองได้ด้วยเพราะทางเราค่อนข้างครบวงจร นอกจากจะสอนนวดแล้วในเรื่องการเปิดร้านสปา เปิดร้านนวดต่างๆ เราก็พร้อมให้การสนับสนุนเครื่องมือ หรือ อุกรณ์สปาครบครัน ท่านสามารถที่จะเลือกเรียนเฉพาะด้าน หรือเรียนจากโปรโมชั่นหลักสูตรต่างๆที่เราได้ทำไว้ให้ก็สามารถทำได้ เพียงลงทะเบียนเรียนแล้วก็สามารถเข้าเรียนได้ทันที

การนวดแผนไทยมีประวัติมายาวนานมากกว่า 2500ปีมาแล้ว หรือตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ได้มีการนวดซึ่งเป็นต้นแบบมาจากอินเดีย สำหรับการเข้ามาในประเทศไทยการนวดนั้นมีการเริ่มต้นที่สามารถริเริ่มให้เห็นที่ชัดเจนได้นั่นคือ หมอชีวกโกมารภัจจ์ ท่านเป็นหมอประจำตัวของพระเจ้าพิมพิสารและของพระพุทธเจ้า ท่านเป็นหมอที่มีความสามารถในการรักษาอย่างหาที่เปรียบมิได้ ท่านมีลูกศิษย์มากมาย หลังจากที่ท่านเสียชีวิตลูกศิษย์ทำการรักษาต่อและเผยแพร่กว้างขวางจนถึงระดับนานาชาติรวมทั้งระเทศไทยก็นำหลักสูตรการเรียนนวดนี้มาพัฒนาต่อจนเป็นมาตรฐานของประเทศไทย ทำให้นวดแผนไทยถึงมาต้นตำรับมาจากอินเดียแต่ประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้ได้จนเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลกและ นวดแผนไทยจึงดำรงอยู่มาอย่างยาวนานและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้มาจนถึงปัจจุบัน

Latest News

LATEST