ช่วงบริเวณศีรษะที่ไม่ควรทำการนวด

ช่วงบริเวณศีรษะที่ไม่ควรทำการนวด

การนวดตามกระดูกอาจมีผลต่อเยื่อหุ้มกระดูกซึ่งเป็นพังผืดและหนังหุ้มศีรษะซึ่งเต็มไปด้วยหลอดเลือด ส่วนที่ไม่ควรกดหนัก คือ บริเวณที่ทัดดอกไม้ เพราะบริเวณนี้เป็นส่วนที่บางที่สุดของกะโหลกศีรษะ และ อาจทำให้แตกได้ง่าย เพราะเป็นจุดอ่อนถ้าถูกกระทบหรือกระแทกแรงๆ อาจทำให้กระดูกแตกและทิ่มแทงเข้าเนื้อสมองตายทันที บริเวณที่ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะในเด็กที่กระดูกยังต่อไม่เต็มที่ คือ บริเวณกระหม่อม ซึ่ง ตอนคลอดใหม่ๆจะปกคลุมด้วยพังผืดและหนังศีรษะเท่านั้น การเขกศีรษะเด็กหรือกระแทกบริเวณนี้จะกระทบต่อการสะเทือนต่อสมองโดยตรง ทำให้สมองบาดเจ็บ และ พิการได้กลายเป็นเด็กที่หัวทึบ และ มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวในผู้ใหญ่จะไม่มีข้อห้ามที่บริเวณนี้  ในการเรียนนวดนั้นสำหรับรายละเอียดส่วนลึกบริเวณที่ห้ามนวดผู้ที่ประกอบอาชีพด้านนี้โดยตรงควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือการนวดให้คนรู้จักหรือคนในครอบครัวโดยที่ไม่รู้ข้อห้ามและข้อระวังในการนวด อาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นภายหลังได้ค่ะ  ถ้าหากสนใจในการนวดและศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเทคนิคการนวดเพื่อสุขภาพและข้อห้ามต่างๆในการนวด สามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากโรงเรียนสอนนวดที่เปิดสอน ได้ทั่วไปค่ะ