ประโยชน์ของการนวดในด้านส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย

ประโยชน์ของการนวดในด้านส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย

เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าประโยชน์ของการนวดนั้น ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายในด้านดูแลสุขภาพแต่จะส่งผลในด้านแบบไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับกายภาพ และอาการลักษณะการนวดของแต่ละคนด้วย เพราะแต่ละคนมีจุดประสงค์ในการนวด​ ที่แตกต่างกันแต่ในการนวดหลังก็จะส่งผลทำให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วงเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ ให้ผ่อนคลายลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

สำหรับการนวดที่ส่งเสริมด้านสุขภาพและการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพนั้น ดังต่อไปนี้

การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ​ หมายถึง​ การที่พยายามเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมบูรณ์ตลอดเวลาซึ่งในด้านของอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะ ที่อยู่อาศัยที่ไม่มีมลภาวะรวมไปถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วนั้นการนวดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้เช่นกันหากทำการนวดเป็นประจำนั้นจะทำให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายดีขึ้น และช่วยยืดเส้นเอ็น กล้ามเนื้อที่ตึงให้หย่อนลง ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย รวมไปถึงรักษาความยืดหยุ่นของข้อต่อไม่ให้ติดขัดและช่วยให้การทำงานของเนื้อเยื่อระบบต่างๆในร่างกายดีขึ้นทำให้สุขภาพสมบูรณ์ในทางตรงและในทางอ้อมก็ส่งผลให้มีอายุยืน ยาวขึ้น และโรคภัยไข้เจ็บลดลง

การนวดในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ  เมื่อเราหายจากโรคหรืออาการที่เป็นอยู่นั้นเราสามารถใช้วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพได้แก่คนพิการหรือผู้ที่เคยเป็นโรคเรื้อรังเพราะว่าการนวดนั้นจะทำให้กล้ามเนื้อที่อย่างทำงานในระบบต่างๆของร่างกายนั้น ช่วยให้ระบบไหลเวียนดี และฟื้นฟูเข้าสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น ทำให้ใช้ชีวิตในประจำวันและดีขึ้นรวมไปถึงลดความเมื่อยล้าจากการที่จะต้อง ใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งมากกว่าปกติ เพราะการนวดช่วยให้เกิดความรู้สึกบริเวณผิวหนังข้อต่อ กระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดฟื้นฟูกลับมาเร็วขึ้นกว่าเดิม

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงบางส่วนที่การนวดเพื่อสุขภาพจะส่งผลให้เห็น ได้ชัดเจน หาก การนวดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกับหมอนวดที่ผ่านการอบรมเรียนนวดแบบถูกต้อง​ รู้เทคนิคการนวดที่ถูกต้อง​ รวมไปถึงข้อห้ามต่างๆในการนวดและมารยาทที่เหมาะสม​ หมอนวดก็มีส่วนสำคัญในบทบาทในการดูแลสุขภาพของผู้คน เป็นอย่างมาก จึงทำให้การนวดเพื่อสุขภาพ เป็นที่รู้จักและที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีหลายสถาบันที่มีการเรียนนวด​ สอนในด้านการนวดโดยเฉพาะค่ะ