มาตรการ​ความปลอดภัยในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ​ ที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมเสมอ

มาตรการ​ความปลอดภัยในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ​ ที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านใดความปลอดภัย และมาตรฐานการป้องกันในที่นั้นๆก็เป็นสิ่งจำเป็นทุกที่ สำหรับกิจการนวดเพื่อสุขภาพนั้น มาตรฐานความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าภัยจากบุคคลก็เป็นสิ่งที่ต้องมีตามมาตรฐาน​ที่กำหนด​  ผู้คนมีความต้องการที่จะใช้บริการจึงทำให้มีร้านนวดแทบจะทุกที่ในชุมชนเกิดขึ้นมากมาย และเป็นธุรกิจที่เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการมีธุรกิจของตัวเองที่ลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าจะสามารถทำเงินเลี้ยงชีพไปได้ตลอด

สำหรับแนวทางมาตรฐานเบื้องต้นในด้านของความปลอดภัยที่ต้องมีในร้านนวดที่หลายคนอาจจะมองข้ามมีใครๆดังต่อไปนี้

  1. สถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพนั้นจะต้องจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในร้านและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาที่มีการเปิดให้บริการ
  2. สถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพต้องมีป้ายหรือข้อความเพื่อแสดงหรือเตือนให้ผู้มาใช้บริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ
  3. หากสถานที่ประกอบการนั้นมีการจัดให้บริการอบความร้อน หรืออบสมุนไพรตู้อบไอน้ำไว้บริการหรืออุปกรณ์อื่นๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายจะต้องจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ในด้านนั้นโดยเฉพาะและมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลการใช้งานใช้บริการของลูกค้าขณะใช้งานและหลังใช้งาน
  4. ต้องมีนาฬิกาที่สามารถมองเห็นดูเวลาได้โดยง่ายและชัดเจนจากจุดที่ลูกค้ากำลังใช้บริการในการอบสมุนไพรไอน้ำ​ หรืออบไอร้อนทั้งนี้เพื่อ จะช่วยให้ผู้มาใช้บริการสามารถจัดแบ่งเวลาควบคุมได้สะดวก
  5. สถานที่ประกอบการจะต้องมีระบบฉุกเฉินในการอบไอน้ำความร้อนซึ่งที่จะสามารถหยุดการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติหากเกิดภาวะอันตรายต่อผู้ใช้บริการและต้องสามารถทำได้โดยง่ายและสะดวก
  6. ภายในบริเวณ ที่มีการอบไอน้ำหรืออบความร้อนจะต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาอัตโนมัติเพื่อให้บุคคลบุคลากรที่ดูแลในส่วนนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ
  7. ต้องระวังไม่ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงในการใช้บริการอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีการ ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของผู้ใช้บริการก่อนเสมอ
  8. หลังการใช้งานผ้าและอุปกรณ์นวดทุกชนิด ต้องซักล้างทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อกลับมาใช้บริการครั้งต่อไปหากมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เช่น มีการขาดหรือขูดผิวหนังของลูกค้าในการให้บริการต้องผ่านวิธีการฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าและควบคุมเชื้อไม่ให้แพร่กระจาย
  9. ต้องมีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะให้บริการพนักงานและลูกค้า
  10. สำหรับผู้ให้บริการหากมีการหายใจลดบริเวณใบหน้าของลูกค้า ในการนวดบริเวณใบหน้าควรสวมอุปกรณ์ที่ถูก สุขลักษณะในการป้องกันหายใจลดผู้รับบริการลดการแพร่เชื้อระบบทางเดินหายใจทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้า

อย่างที่กล่าวข้างต้นเป็นข้อควรปฏิบัติและจะช่วยในด้านของความปลอดภัยทั้งในด้านสุขลักษณะและสุขภาพด้วยดังนั้นพนักงานหรือทางกิจการจะต้องคำนึงและให้ความสำคัญในส่วนนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากหากบางสถานที่ลูกค้าค่อนข้างมากอาจจะ มีการป้องกันไม่เต็มที่ ดังนั้นจึง แนะนำให้ทางเจ้าของกิจการมีการอบรมข้อควรรู้และปฏิบัติสำหรับพนักงานให้เข้าใจกันถ้วนหน้าเพื่อจะได้ปฏิบัติให้เป็น หน้าที่และความถูกต้อง สำหรับการบริการลูกค้า จะมี ข้อควรห้ามและต้องระวังที่พนักงานนวดจะต้องผ่านการเรียนนวดมาก่อนในส่วนนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเช็คสุขภาพลูกค้าก่อนทำการนวดและข้อห้าม​ ความเหมาะสมของการให้บริการด้วยค่ะ