การนวดแผนไทยมี ความเสี่ยงกับอาการของโรคบางอาการที่ไม่สามารถนวดได้

การนวดแผนไทยมี ความเสี่ยงกับอาการของโรคบางอาการที่ไม่สามารถนวดได้

การนวดไทยเป็นการทำให้ระบบต่างๆในร่างกาย เช่น ระบบโลหิตไหลเวียนได้ดี รวมไปถึงอวัยวะต่างๆทำงานสัมพันธ์กันได้ดีขึ้น และ ลดช่วงอาการปวดกล้ามเนื้อการหดเกร็งของเส้นเอ็นได้ดี ดังนั้น

การนวดแผนไทยหรือการนวดเพื่อสุขภาพที่เป็นที่ได้รับความนิยม​ ผู้ที่ชอบการนวดบ่อยๆนั้น สามารถเรียนรู้อาการที่ไม่ควรนวด เบื้องต้น เพื่อเป็นความรู้ติดตัวได้หรือผู้นวดที่ให้บริการนวดลูกค้านั้น จะต้องผ่านการเรียนนวดและรู้จักข้อห้ามและอาการต่างๆที่ ไม่ควรว่าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการซักประวัติผู้ที่มารับบริการนวดก่อนการนวดทุกครั้ง เพราะว่าประโยชน์ของการนวดข้อดีเช่นกัน แต่หากเกิดข้อเสียตามมาภายหลังก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในทั้งตัวผู้นวดผู้รับบริการรวมไปถึงประวัติของร้านนั้นเสียไปด้วย

อาการและข้อห้ามต่างๆที่ไม่ควรนวด

  1. ผู้ที่มีอาการไข้สูงเกิน 38.5 องศาให้หลีกเลี่ยงการนวดเพราะว่ากล้ามเนื้อร่างกายอาจจะระบมได้ง่ายและอุณหภูมิร่างกายสูงเกินไปจะเกิดอันตรายต่อผู้มารับการนวด
  2. ​ กล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลัน มีอาการบวมแดง จนกว่าอาการจะดีขึ้น จึงสามารถนวดได้
  3. งดการนวดบริเวณที่มีกระดูกหักหรือตำแหน่งที่เคยผ่าตัดมาก่อนตรงช่วงกระดูกหรือการใส่ข้อเทียม
  4. 4. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อ เช่น ข้อรูมาตอยด์ กระดูกเคลื่อนไหล่ หลวมและหลุดบ่อยบ่อยควรหลีกเลี่ยงการนวดบริเวณ ใกล้เคียงข้อนั้นๆ
  5.  ผู้ที่มีปัญหามีลิ่มเลือดในหลอดเลือด เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่ป่วยมานาน คนที่มีไขมันในเส้นเลือดสูง สาเหตุมาจากมีผนังหลอดเลือดที่ตกค้างจึงทำให้เกิดลิ่มเลือดไปเกาะตามเส้นเลือดและกลายเป็นลิ่มเลือดได้ หากนวดแล้วจะทำให้ลิ่มเลือดหลุดและเข้าไปอุดตันเส้นเลือด ทำให้อันตรายต่อชีวิต

6 .คนที่มีภาวะผิดปกติในการแข็งตัวของเลือดเนื่องมาจาก จะทำให้มีเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจ้ำหรือเป็นก้อน ได้หากได้รับการกดบีบนวดลงแรง

7 .สตรีที่มีการตั้งครรภ์ในระหว่างช่วง 3 เดือนแรกไม่ควรนวด หรือหากมีอาการปวดหลังในช่วงเลยเดือนที่ 3 ไปแล้วก็สามารถนวดได้แต่ ไม่ควรนวดใกล้บริเวณหน้าท้อง ให้นอนนวดในท่าตะแคง​ แต่แนะนำว่าต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากและควรปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ ก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

8 .ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคกระดูกพรุน ที่สะสมอาการมานาน อาจทำให้กระดูกหักได้ง่ายจึงไม่ควรนวด

  1.  ผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งที่มีอาการปวดเมื่อยสม่ำเสมอสามารถนวดได้เบาๆ และหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่เป็นมะเร็งหรือไม่ควรนวดเลยก็ได้ เนื่องจากอาจทำให้เชื้อแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย
  2. ผู้ที่มีโรคผิวหนังมีบาดแผลอักเสบหรือผื่นจึงไม่ควรนวด สัมผัสบริเวณนั้นเพราะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือผื่นแผลลุกลามได้

สิ่งสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  ผู้นวดก่อนทำการนวดต้องซักประวัติและพิจารณาตามความรู้ที่เคยเรียนนวดมา เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้เพราะว่าความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้นวดที่มีพื้นฐานและความรู้และสามารถเก็บสะสมประสบการณ์อนาคตสามารถมีร้านนวดเพื่อสุขภาพเป็นของตนเองและเป็นผู้ที่สืบทอดมรดกวิชาความรู้ไว้ให้ลูกหลานสืบทอดกันต่อไปค่ะ