เส้นและรูปร่างรูปทรงของถ้าการนวดแผนไทย

เส้นและรูปร่างรูปทรงของถ้าการนวดแผนไทย

เส้นและรูปร่างรูปทรงของถ้าการนวดแผนไทยนั้นมีความงดงามมากเป็นท่วงท่าที่สมดุลกับแรงโน้มถ่วงของโลกลีลาของจังหวะเรื่องลูกช่องว่างเกิดเป็นองค์ประกอบทางศิลปะที่อ่อนช้อยสวยงามอาจจำแนกประเภทของท่านวดตามองค์ประกอบทางศิลปะได้ดังต่อไปนี้ 1 รายวงล้อการนวดแผนไทยมีท่าที่ใช้ในการดัดหลังผู้นวดและผู้ถูกนวดอยู่ในท่าที่สมดุลด้วยการดึงแขนยึดกันไว้ลวดลายที่เกิดขึ้นเป็นลวดลายที่ได้จากเส้นที่ล้อมกลับมาเป็นวง การสัมผัสของคนทั้งสองเกิดเป็นองค์ประกอบที่สมดุลและอ่อนช้อย 2 ลายตะขอหรือลายรูปตัว L ถ้าลวดที่ต้องใช้วิธีการดัดหลังในท่านั่งทำให้เกิดองค์ประกอบของร่างกายคนทั้งสองมีรูปร่างคล้ายตะขอและเกี่ยวพันเกี่ยวข้องขาและแขนของทั้งสองคนเกิดลวดลายที่งดงามและมีองค์ประกอบทางศิลปะแบบเส้นสายเชื่อมโยงการกดจุดด้วยเข่าและการลงน้ำหนักในจุดที่เหมาะสมถ้าที่พบจะเกิดองค์ประกอบของเส้นสายที่งดงามแข็งแกร่งให้ได้สมดุล 3 รายประสาทสัมผัส เกิดจากการนวดมือที่ต้องอาศัยการกดจุดและการคลึงมือเรียนนวด การสัมผัสจึงนุ่มนวลละลายที่เกิดขึ้น เกิดจากเส้นที่เกิดเป็นองค์ประกอบของนิ้วมือและสัมผัสผู้นวด นวดสองมือการปกครองและเส้นที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะอ่อนนุ่มประคองคล้ายดอกบัว 4 LINE 3 สายท่าการนวดมือและแขนปรากฏเส้นจากแขนผู้นวดและผู้ถูกนวดมาดึงนวดคลึงและสัมผัสกันเป็นเส้น 3 เส้นมีการเชื่อมโยงที่จุดจุดหนึ่งแยกออกเป็น 3 ทางโยงเป็นแนวทิศทางที่แตกต่างกันที่พื้นผิวของเส้นและสีที่ปรากฏ 5 ลายโยงใยท่าทางการนวดเท้าโดยการกดจุดผู้นวดจะใช้หัวแม่โป้งในการกดจุดและเกิดองค์ประกอบของเส้นนิ้วมือสองข้างที่นวดและคลึงเท้าผู้ถูกนวดตำแหน่งของการนวดจะต้องตรงจุดอย่างมาก รายชื่อแก้วถ้าการนวดขมับผู้ลวดต้องกดและครีมขมับทั้งสองข้างทำให้พบองค์ประกอบในการนวดเหมือนที่คีมหนีบลูกแก้วคือศีรษะคนรถหลายที่เกิดขึ้นคือการเกิดองค์ประกอบในการหนีบสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีการความแข็งแรงที่จะคิดไว้ได้ดีด้วย  นอกเหนือจากท่าทางการนวดแล้วนั้น อุปกรณ์ร้านนวดเองก็เป็นอักส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ความผ่อนการกับการนวดเช่นกันค่ะ