Recent Articles

Posted สิงหาคม 4, 2021Comments are off | Uncategorized

อาการระบมหลังการนวด เกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดได้บ้าง

อาการระบมหลังการนวด เกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดได้บ้าง?

การนวดในครั้งแรกนั้น ส่วนใหญ่มักจะเกิดอาการเจ็บหรือระบมบางคนก็มีไข้ตามมาภายหลังที่ไปใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพ สำหรับสาเหตุต่างๆที่อาจทำให้เกิดอาการเหล่านี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ

  1. 1. อาการอักเสบของร่างกายผู้ถูกนวดคือ จะมีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน เช่น อาการกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นอักเสบเฉียบพลัน หรือในขณะที่มีอาการอักเสบของอวัยวะภายในร่างกายไม่ควรนวดรุนแรง ควรใช้เพียงการการประคบเย็นใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังการบาดเจ็บ และหลังจากนั้นควรใช้การประคบร้อนเพื่อลดอาการปวด ตึงของกเกินไปกล้ามเนื้อ
  2. 2. จากสาเหตุการกดนวด ด้วยน้ำหนักมือ แรงเกินไป โดยผู้ถูกนวดสามารถแจ้งหมอนวดว่า แรงเกินไป มีอาการเจ็บจากการนวดในขณะที่กำลังนวด เพื่อที่หมอนวดจะได้ทราบว่าผู้ป่วยรู้สึกเจ็บจะได้ผ่อนน้ำหนักมือให้เบาลง

เป็นการนวดรักษาลดอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อมักจะพบอาการระบมหลังการนวดได้ง่ายกว่าการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และมักพบบ่อยในผู้ที่มารับการนวดเป็นการนวดครั้งแรกเรียนนวด หรือห่างหายจากการนวดมานาน กล้ามเนื้อไม่คุ้นชินกับการนวด เนื่องจากผู้รับการนวดแต่ละคน มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อไม่เท่ากัน

Tags: ป้ายกำกับ: