การผลิตลูกประคบสมุนไพรให้มีคุณภาพ

การผลิตลูกประคบสมุนไพรให้มีคุณภาพ

การผลิตลูกประคบสมุนไพรให้มีคุณภาพที่ดีจะต้องทำการดูแลในทุกขั้นตอนการผลิตคือนับตั้งแต่วิธีการปลูกการเก็บเกี่ยว การเตรียมวัตถุดิบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน และสุขลักษณะที่ถูกต้องของสถานที่ที่ทำการผลิตทำให้ได้ผลผลิตหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคสำหรับมาตรฐานการผลิตลูกประคบสมุนไพรได้ให้ความหมายว่าลูกประคบสมุนไพรหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำสมุนไพรหลายชนิดมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดแล้วนำมาหั่นหรือสับให้เป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการทำให้แห้งแล้วนำมาหอหรือบรรจุรวมกันในผ้าให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการสำหรับใช้นวดหรือกดประคบตามส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยก่อนใช้ต้องนำมาพรมน้ำแล้วทำให้ร้อนด้วยการนึ่งหรือใส่ในเตาไมโครเวฟ สำหรับใครที่กำลังสนใจในอาชีพหมอนวดหรือสนใจที่จะเปิดกิจการร้านนวด ควรจะต้องมีการเรียนนวดประคบสมุนไพร ไว้ด้วยเพื่อเป็นบริการเสริมให้กับร้านของตัวเอง โดยเราสามารถหาเรียนนวดประคบสมุนไพรได้ตามโรงเรียนสอนนวดทั่วไป แต่ก็ต้องดูองค์ประกอบของโรงเรียนสอนนวดวันนั้นด้วยว่าเรียนจบมาจะได้มีใบประกาศรับรองหรือไม่ หรือในการเรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือเปล