Recent Articles

Posted กุมภาพันธ์ 6, 2022Comments are off | Uncategorized

คำแนะนำสำหรับผู้ถูกนวดและหลังการนวดที่ควรกระทำและสิ่งที่พึงละเว้น

คำแนะนำสำหรับผู้ถูกนวดและหลังการนวดที่ควรกระทำและสิ่งที่พึงละเว้น

ระยะห่างในการนวดที่ถูกต้องที่หลายคนเคยเข้าใจผิดก็คือนานๆครั้งจะมีการนวดทีนึงก็ไม่เป็นไรแต่ความจริงก็คือการนวดทีละนิดเป็นประจำทุกวันจะดีกว่าการกระตุ้นนวดนานๆครั้งเช่นนานๆกระตุ้นการนวดแค่ครั้งเดียวถึงแม้จะไม่ใช่อาการปวดรุนแรงแต่การกระตุ้นที่จุดใดจุดหนึ่งในครั้งเดียวนานเกินไปก็อาจกลายเป็นอันตรายได้เช่นทำให้กล้ามเนื้ออักเสบหรือเส้นเอ็นอักเสบบวมหรือพกช้ำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกระตุ้นส่วนที่บอบบางอย่างกระดูกไหปลาร้าเป็นเวลานานเกินไปอาจจะทำให้มีอาการปวดหนักขึ้นกว่าเดิมหรือมีอาการเจ็บเส้นประสาทอักเสบเนื่องจากเป็นจุดรวมของเส้นประสาททั้งหลายเรียนนวด เพราะฉะนั้นการนวดทีละน้อยเป็นประจำทุกวันจึงช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่าการกระตุ้นเป็นเวลานานในครั้งเดียวนอกจากนั้นสำหรับจุดที่มีอาการปวดเป็นครั้งคราวหากกำหนดเวลาไว้และนวดอย่างมีแบบแผนก็จะช่วยป้องกัน อาการปวดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี

Tags: ป้ายกำกับ: