Category Archives: ความรู้สปา

Posted พฤศจิกายน 12, 2019 Comments are off |ความรู้สปา

การใช้ยาสมุนไพรในดูแลสุขภาพจากอดีตจนถึงปัจจุบันและการประยุกต์การดูแลสุขภาพจากสมุนไพรไทย

การใช้ยาสมุนไพรในดูแลสุขภาพจากอดีตจนถึงปัจจุบันและการปร […]

read more

Posted พฤศจิกายน 9, 2019 Comments are off |ความรู้สปา

ผลจากการนวดที่จะเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อการนวดด้านของผลทางกลศาสตร์ทางร่างกาย

ผลจากการนวดที่จะเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อ […]

read more

Posted พฤศจิกายน 7, 2019 Comments are off |ความรู้สปา

อาชีพหมอนวดแผนไทย นวดเท้า นวดน้ำมัน และสปาต้องเรียนนวดก่อนเพื่อที่จะมีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านการนวดก่อน

อาชีพหมอนวดแผนไทย นวดเท้า นวดน้ำมัน และสปาต้องเรียนนวดก […]

read more

Posted พฤศจิกายน 3, 2019 Comments are off |ความรู้สปา

นวดบำบัดภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของกล้ามเนื้ออีกทั้งยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดช่วยปรับสมดุลย์ในร่างกาย

นวดบำบัดภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของกล้าม […]

read more

Posted ตุลาคม 31, 2019 Comments are off |ความรู้สปา

รูปแบบดารนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์และแบบราชสำนักมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

รูปแบบดารนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์และแบบราชสำนักมีความเหมื […]

read more

Posted ตุลาคม 30, 2019 Comments are off |ความรู้สปา

สปาเพื่อผ่อนคลายสุขภาพ การบริการสปาและการนวด ของไทยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

สปาเพื่อผ่อนคลายสุขภาพ การบริการสปาและการนวด ของไทยที่ไ […]

read more

Previous Posts