การตรวจสภาพร่างกาย ของผู้มารับการนวด ก่อนทำการนวด ของการนวดแบบราชสำนัก

การตรวจสภาพร่างกาย ของผู้มารับการนวด ก่อนทำการนวด ของการนวดแบบราชสำนัก

การตรวจร่างกายสำหรับหมอนวด เป็นขั้นตอน ที่ หมอนวดกระทำก่อน การทำการนวดลูกค้า หลังจากที่สอบถามซักประวัติหรืออาการของผู้บริการนวดแล้ว โดยการตรวจร่างกายเพื่อเป็นการ ดูการเคลื่อนไหว หรือความผิดปกติ ต่างๆ ว่ามีอาการเจ็บปวดตรงไหนบ้างหรือมีอาการอักเสบร่วมด้วยหรือไม่ มีการเสียดแทงหรือตื้อตื้อการปวดร้าวหรือปวดจากสาเหตุอะไร เป็นต้น

การตรวจร่างกายก่อนทำการนวด มี 2 รูปแบบดังนี้ 1 การตรวจแบบทั่วไป โดยอาศัยการดูการคลำกับส่วนพิการ เพื่อดูการเคลื่อนไหวหรือให้ผู้ถูกนวดเคลื่อนไหวเอง ดูว่าเขาทำได้หรือไม่ ทำได้มากน้อยเพียงใด มีอาการเจ็บปวดร่วมด้วยหรือไม่ และมีลักษณะการเจ็บปวดอย่างไร มีอาการเสียดแทง หรือ ตื้อๆ ปวดร้าวปวดตุบๆ การเจ็บปวดทุเลาหรือมากขึ้น จากสาเหตุอะไรเช่นทุเลาจากการบีบการนวด การใช้ยาถูนวด หรือการประคบด้วยความร้อน หรือมีอาการมากขึ้นจากการทำงานหนักแบบไม่ได้พัก การถูกความเย็นจัด หรือมีความนึกคิดแบบตีตนไปก่อนไข้หรือไม่

  1. การตรวจ ร่างกายก่อนลงมือนวด เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการที่ผู้ถูกนวดมีโรคอื่นแทรกซ้อนอยู่แล้วผู้นวดจะต้องตรวจดูระบบการทำงานของหัวใจหรือชีพจร การหายใจ ถ้าผู้ถูกนวดอ่อนแอลักษณะการหายใจและการทำงานของหัวใจผิดปกติ หรือปวดหลังอย่างมากควรจัดท่านวดโดยให้นอนตะแคงหรือนอนหงาย ไม่ควรนอนคว่ำเพราะท้องและอกจะถูกกดอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

การเรียนนวดแบบราชสำนัก ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนมีฝีมือเข้าใจหลักและวิธีการนวด การแต่งรสมือการรักษาโรคต่างๆซึ่งอาจต้องใช้เวลานานมาก 3 ถึง 5 ปีติดต่อกันขึ้นอยู่กับทักษะไหวพริบและความสามารถของผู้เรียนด้วย

สนใจหลักสูตรการนวดแผนไทยและนวดสปา

พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและผิวพรรณครบวงจร

ติดต่อ “ครูมด”

  • เบอร์ : 080-4456090
  • LINE : @baimint หรือคลิ๊กลิ้งค์ http://nav.cx/2oBGPLd

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.training-spa.com

Facebook :      https://web.facebook.com/trainingspa/