Tag Archives: เรียนนวด

Posted มีนาคม 22, 2019 No comments |Uncategorized, ความรู้สปา, หลักสูตร

การอบสมุนไพรก็คือการอบตัวด้วยไอน้ำ ทางเลือกหนึ่งในการดูแล และรักษาสุขภาพ

การอบสมุนไพรก็คือการอบตัวด้วยไอน้ำ ทางเลือกหนึ่งในการดู […]

read more

Posted กุมภาพันธ์ 8, 2019 No comments |ความรู้สปา

การนวดไทย การนวดแผนโบราณ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าวิชา “หัตถเวชกรรม” เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การแพทย์แผนไทย

การนวดไทย การนวดแผนโบราณ หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าวิช […]

read more

Posted พฤศจิกายน 5, 2018 No comments |ความรู้สปา

การนวดเพื่อสุขภาพเป็นการมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษา แบ่งเป็น 3 ระดับ

การนวดเพื่อสุขภาพเป็นการมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพแล […]

read more

Posted กันยายน 26, 2018 No comments |ความรู้สปา

การจัดเตรียมสถานที่ในการนวดแผนไทย และอาการไม่พึงประสงค์มี่เกิดจากผู้นวดและผู้มารับบริการนวด

การจัดเตรียมสถานที่ในการนวดแผนไทย และอาการไม่พึงประสงค์ […]

read more

Previous Posts