Tag Archives: เรียนนวด

Posted พฤศจิกายน 5, 2018 No comments |ความรู้สปา

การนวดเพื่อสุขภาพเป็นการมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษา แบ่งเป็น 3 ระดับ

การนวดเพื่อสุขภาพเป็นการมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพแล […]

read more

Posted กันยายน 26, 2018 No comments |ความรู้สปา

การจัดเตรียมสถานที่ในการนวดแผนไทย และอาการไม่พึงประสงค์มี่เกิดจากผู้นวดและผู้มารับบริการนวด

การจัดเตรียมสถานที่ในการนวดแผนไทย และอาการไม่พึงประสงค์ […]

read more

Posted กันยายน 5, 2018 No comments |ความรู้สปา

 เมื่อมีคนต้องการใช้บริการนวดมากขึ้น อาชีพหมอนวดจึงเป็นอาชีพความมั่นคงและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

  เมื่อมีคนต้องการใช้บริการนวดมากขึ้น อาชีพหมอนวดจึงเป็ […]

read more

Previous Posts