Posted มิถุนายน 17, 2020 Comments are off |ความรู้สปา

ทำไมต้องรู้จุดของเส้นประสาท

เวลาที่เรานวดเราจะกดลงไปตรงเส้นประสาทของหุ่นนวด เพื่อให […]

read more